Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava

javnost da je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavio Javni poziv jedinicama

lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za sudjelovanje u provedbi

druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG).

Druga četverogodišnja faza MEG projekta (2021.-2025.) ima za cilj doprinijeti daljnjoj

demokratizaciji lokalne uprave u Bosni

i Hercegovini, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane. Ovo se

planira postići kroz dijalog o politici dobre lokalne uprave, zajedno s regulatornim

poboljšanjima na području usluga vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, koji će u

konačnici omogućiti

efektivnije, pravičnije i održivo pružanje osnovnih lokalnih usluga.

Sve informacije o načinu prijave, kao i uvjeti Javnog poziva možete pronaći na linku:


https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-u-bosni-i-hercegovini-.html

 

Slika bannera nedostaje