Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovnog obrazovanja u školskoj 2019./2020 u Općini Kupres

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu

imovinsko pravne poslove, pitanje branitelja i

civilna zaštita

K u p r e s

Broj:04/2-38-1-523/19

Kupres: 17.04.2019.godine

O B A V I J E S T

1.Obavještavaju se roditelji i skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovnog obrazovanja u školskoj 2019./2020. godini, koja stalno borave u Općini Kupres, da su obvezni radi upisa dovesti djecu na utvrđivanje psihofizičkog stanja u prostorije Osnovne Škole fra „Miroslava Džaje“ u Kupresu dana 09.05.2019. godine (četvrtak).

2. Komisija će obavljati pregled radi upisa u prvi razred djece koja će u tekućoj godini navršit

šest godina života.

3. Radi izbjegavanja nepotrebne gužve upis će se vršiti abecednim redom prezimena djece:

- upis djece s početnim slovom prezimena od A do M vršit će se od 9:30 do 12:00 sati,

- upis djece s početnim slovom prezimena od N do Ž vršit će se od 12:30 do 15:00 sati.

4. Ako je dijete na bolničkom liječenju, na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili obiteljskom domu i ne može pristupiti komisijskom pregledu, roditelj ili skrbnik obvezan je o tome donijeti potvrdu Povjerenstvu koje utvrđuje psihofizičko stanje djece dorasle za upis u osnovnu školu.

5. Roditelj ili skrbnik djeteta koje je bilo obuhvaćeno predškolskim odgojem, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili socijalnim postupkom dužan je prikupiti dokumentaciju i donijeti je na uvid Povjerenstvu.

6. Roditelj ili skrbnik koji ne dovede dijete na pregled ili ne donese dokumentaciju da dijete nije moglo pristupiti pregledu snosit će zakonske sankcije.

7. Potrebno je donijeti rodni list djeteta s upisanim matičnim brojem.

NAPOMENA: Djecu koja su prošle godine bila na psihofizičkom pregledu za upis u prvi razred osnovne škole, a nisu se upisala zbog nedoraslosti ili nekih drugih razloga, ne treba ponovno dovoditi na pregled radi upisa, jer je taj pregled već učinjen.


__________________________ Miro Lovrić dipl.iur.upisi_u_prvi_razred.jpg


 

Slika bannera nedostaje