Obavijest o upisu u prvi razred osnovnog obrazovanja u školskoj 2021./2022. godini u prostorijama Osnovne Škole fra "Miroslava Džaje" u Kupresu dana 14.05.2021. godine (petak) u 10:00 sati

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu imovinsko pravne poslove, pitanje branitelja i civilna zaštita Kupres

Broj :04/1-34-553.1/21

Kupres: 23.04.2021. godine

OBAVIJEST

1.0bavještavaju se roditelji i skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovnog obrazovanja u školskoj 2021./2022. godini, koja stalno borave u Općini Kupres, da su obvezni radi upisa dovesti djecu na utvrđivanje psihofizičkog stanja u prostorije Osnovne Škole fra "Miroslava Džaje" u Kupresu dana 14.05.2021. godine (petak) u 10:00 sati.


2.Upisu u prvi razred može pristupiti isključivo dijete u pratnji roditelja ili skrbnika koji ne pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti, kao što su: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha, okusa i slično.

3. Komisija će obavljati pregled radi upisa u prvi razred djece koja će u tekućoj godini navršit šest godina života.


4. Ako je dijete na bolničkom liječenju, na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili obiteljskom domu i ne može pristupiti komisijskom pregledu, roditelj ili skrbnik obvezan je o tome donijeti potvrdu Povjerenstvu koje utvrđuje psihofizičko stanje djece dorasle za upis u osnovnu školu.


5. Roditelj ili skrbnik djeteta koje je bilo obuhvaćeno predškolskim odgojem, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili socijalnim postupkom dužan je prikupiti dokumentaciju i donijeti je na uvid Povjerenstvu.


6. Roditelj ili skrbnik koji ne dovede dijete na pregled ili ne donese dokumentaciju da dijete nije moglo pristupiti pregledu snosit će zakonske sankcije.


7. Potrebno je donijeti rodni list djeteta s upisanim matičnim brojem.


NAPOMENA: Djecu koja su prošle godine bila na psihofizičkom pregledu za upis u prvi razred osnovne škole, a nisu se upisala zbog nedoraslosti ili nekih drugih razloga, ne treba ponovno dovoditi na pregled radi upisa, jer je taj pregled već učinjen.

Također, sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo županije Hercegbosanske, nošenje maski tijekom upisa, kako za članove upisne komisije tako i za odraslu osobu u pratnji djeteta JE OBVEZNO.

osnovna_skola_kupres.jpg


 

Slika bannera nedostaje