OBAVIJEST Županijskog zavoda za upošljavanje Livno

 

Zbog epidemiološke situacije, te u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), Županijski zavod obavještava stranke, da u periodu od 29.10.2020. do daljnjega, neće direktno raditi sa strankama u Središnjoj službi kao i u Ispostavama po općinama. Stranke mogu vršiti prijave putem pošte, telefona ili e-maila.Ispostava Drvar:

Tel: 034/819-599

e-mail: zzupdrvar@gmail.com


Ispostava Kupres:

Tel: 034/274-271

e-mail: zzupkupres@gmail.com
Ispostava Livno Ispostava Glamoč:

Tel: 034/201-306 Tel: 034/273-084

e-mail: zzuplivno@gmail.com e-mail: zzupglamoc@gmail.com

Ispostava Tomislavgrad: Ispostava Bosansko Grahov

Tel: 034/352-114 Tel: 034/850-211

e-mail: zzuptomislavgrad@gmail.com e-mail: zzzubosanskograhovo@gmail.com


 

Slika bannera nedostaje