Obavještavaju se korisnici, da će se u srijedu 18.05.2022. god. vršiti organizirani besplatan odvoz glomaznog otpada na području Općine Kupres

 

Obavještavaju se korisnici, da će se u srijedu 18.05.2022. god. vršiti organizirani besplatan odvoz glomaznog otpada na području Općine Kupres. Odvoz će se vršiti uz telefonsku najavu na broj telefona: 034-274-381.


Napomena: ne prikupljamo građevinski otpad, opasni otpad i otpad nastao u poljoprivredi.
v.d. direktor

Tomislav Pašalić


krupniotpad.jpeg

 

Slika bannera nedostaje