Od sutra 13. ožujka 2020. godine obustava nastave u svim osnovnim i srednjim školama i prestanak rada dječjih vrtića u Hercegbosanskoj županiji

 

12.03.20 16:06 Vijesti
obustavanastavehbz

Od sutra 13. ožujka 2020. godine obustava nastave u svim osnovnim i srednjim

školama i prestanak rada dječjih vrtića u Hercegbosanskoj županiji

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne

skrbi i prognanih Hercegbosanske županije održao 9. sastanak na kojem je analizirana trenutna

situacija u Hercegbosanskoj županiji u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi

sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Krizni stožer donio je Naredbu koju prenosimo u cijelosti:

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske

županije, (u daljnjem tekstu: Krizni stožer MRZSSP HBŽ) u cilju daljnjeg praćenje situacije i

poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim

koronavirusom, na 9. sjednici, održanoj 12.3.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5)

Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine

Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1. Nalaže se Ministarstvu znanosti, prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije da obustavi

nastavu u svim osnovnim i srednjim školama na području HBŽ počevši od 13.3.2020. godine do

donošenja nove Naredbe Kriznog stožera MRZSSP HBŽ. Rok: Odmah.

2. Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama na području HBŽ dok traje obustava nastave

preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji odnosno zakonski zastupnici maloljetnih

učenika.

3. Nalaže se obustava održavanja manifestacija, proslava, seminara, kulturnih i sportskih događaja,

kao i treninga počevši od 13.3.2020. godine do donošenja nove Naredbe Kriznog stožera

MRZSSP HBŽ. Rok: Odmah.

4. Nalaže se svim vrtićima bez obzira na oblik vlasništva na području Hercegbosanske županije da

prestanu s radom počevši od 13.3.2020. godine do donošenja nove Naredbe Kriznog stožera

MRZSSP HBŽ. Rok: Odmah.

5. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatne

prakse na području Hercegbosanske županije da obustave redovite specijalističko-konzultativne

preglede, a neophodne specijalističko-konzultativne preglede obavljaju po procjeni specijaliste.

Rok: Odmah.

6. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatne

prakse na području Hercegbosanske županije da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim

suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu. Rok: Odmah.

7. Preporučuje se građanima Hercegbosanske županije i stranim državljanima sa stalnim i

privremenim boravkom u HBŽ, da ne putuju u zemlje: NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju, Iran,

Francusku, Njemačku i Španjolsku.

8. Preporučuje se građanima Hercegbosanske županije koji žive i rade u zemljama iz točke 7. ove

Naredbe da ne dolaze u Hercegbosansku županiju zbog povećanja rizika od unošenja novog

koronavirusa (COVID-19), a što bi moglo dodatno rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije

u HBŽ. Ukoliko isti dođu da se obvezno jave Zavodu za javno zdravstvo HBŽ telefonom na broj:

034/200-563 i nad njima će biti provedena mjera stavljanja u izolaciju u trajanju od 14 dana.

9. Nalaže se prijevoznicima da prilikom prelaska granice koriste granične prijelaze na kojima se

stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prijelazi GP Bijača, GP

Gorica, GP Kamensko-Livno, GP Izačić, GP Orašje, GP Šamac-Domaljevac. Vozači kamiona koji

voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Hercegbosansku županiju

moraju biti u izolaciji do odlaska na sljedeći prijevoz, te po povratku ponovno su dužni podvrgnuti

se izolaciji. Slijedom navedenog, preporuča se svim prijevoznicima i drugim gospodarskim

subjektima, da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u prometu. Ako

odlazak ne mogu odgoditi, važno je napomenuti da su poslodavci, osobito poslodavci u djelatnosti

prijevoza, dužni osigurati provedbu preventivnih mjera, dostupnost osobne zaštitne opreme,

dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila. Rok: Odmah.

10. Nalaže se Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije da naloži svim hotelima, hostelima

i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registriraju dolaske gostiju turista iz

ugroženih zemalja navedenih u točki 7. ove naredbe, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili

u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa zavoda za javno zdravstvo

HBŽ na otvorene brojeve telefona, u cilju provođenja mjera radi sprječavanja širenja novog

koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Službene

novine Federacije BiH", broj 29/05), Međunarodne zdravstvene regulative-IHR, kao i preporuka

Svjetske zdravstvene organizacije. Rok: Odmah.

11. Obavještava se javnost da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog

koronavirusa nad osobama koji dolaze iz zemalja iz točke 7. Ove naredbe, podliježe prekršajnoj

odgovornosti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i kaznenoj

odgovornosti, jer je člankom 225. Kaznenog zakona Federacije BiH utvrđeno kazneno djelo

„Prenošenja zarazne bolesti". Naime ovom odredbom precizno je regulirano da:

(1) Tko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe

određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje

zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se

kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko ne postupi po propisima ili naredbama iz

stavka 1. ovog članka u pogledu suzbijanja ili sprečavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog

toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.

Stoga ponovno apeliramo na osobe nad kojima se provode mjere u cilju sprječavanja i ranog

otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), da se striktno pridržavaju

propisanih mjera, jer u protivnom riskiraju pokretanje pored prekršajnog i kaznenog postupka.

Skrećemo pozornost da svi koji imaju informacije da se pojedine osobe ne pridržavaju propisanih

mjera obavijeste nadležne epidemiologe Zavoda za javno zdravstvo HBŽ, nadležne sanitarne

inspektore, te krizne stožere Federalnog ministarstva zdravstva i krizni stožer MRZSSP HBŽ.

12. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.


a_kriz.jpg

 

Slika bannera nedostaje