Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Kupres

 

04.06.20 16:49 Vijesti
sjednica ov kupres
 

24. sjednica Općinskog vijeća Kupres održana je danas 4. lipnja (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati u velikoj dvorani „Hrvatskog doma“ Kupres uz poštivanje epidemioloških mjera koje su i dalje na snazi.

Uvjeti za samu sjednicu nisu bili adekvatni, temperatura u dvorani nije prelazila 12 stupnjeva.

Za sjednicu je predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa izvanredne sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva u Tomislavgradu za period 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine

3. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 1.1.2019. god do 31.12.2019. godine

4. Izvješće o radu inspektora za komunalne poslove i lokalne putove općine Kupres za 2019. godinu

5. Informacija o izvršenju proračuna za period 1.1.2020. godine do 31.3.2020. godine

6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

7. Prijedlog Odluke o donošenju mjera za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (COVID-19)

8. Zaključak o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

9. Rješenje o ispravci

10. Procjena ugroženosti od požara općine Kupres

11. Plan zaštite od požara općine Kupres

12. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kupres za period 2020 – 2025 godina

13. Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kupres za period 2020-2025.(Zbog obimnosti materijala po točkama od 3 do 6, biće dostavljeni na CD-ima).

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uvjetima uređenja zemljišta u gospodarskoj zoni rupe

15. Prijedlog Odluke o zamjeni lokacije TS po Regulacionom planu Kupres

16. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kupres po inicijativi Dolomit d.o.o. Kupres

17. Nacrt Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionih Planova Čajuša i 1 i Kupres sa Zaključkom o stavljanju na uvid i javnu raspravu nacrta i izmjena i dopuna

18. Nacrt Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kupres sa Zaključkom o stavljanju na javni uvid i javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna

19. Tekuća pitanja

a) Informacija Stožera civilne zaštite Općine Kupres

b) Informacija vezana za Općinsko izborno povjeresntvo

20. Aktualni sat

Druga točka dnevnog reda je uklonjena zbog ne dolaska pravobraniteljice na sjednicu iz Tomislavgrada, a umjesto nje naknadno je uvrštena točka vezana uz davanje suglasnosti za izgradnju lokve za napajanje stoke na farmi "Smiljanić" u naselju ravno u Kupresu.

Sve točke su usvojene prema predviđenom dnevnom redu i odgovarajućim preporukama .

Načelnik općine Kupres kroz tekuća pitanja i aktualni sat Zdravko Mioč je upoznao vijećnike i kuprešku javnost s poduzetim aktivnostima općinskog Stožera Civilne Zaštite za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće .

Posebno je istaknuo suradnju sa svim građanima općine Kupres te se zahvalio poduzećima pojedincima i ustanovama na sudjelovanju i odgovornom radu za trajanja stanja prirodne nesreće.

Dalje u svom izlaganju gospodin Mioč je upoznao vijećnike i kuprešku javnost sa aktivnostima vezanim uz projekte čija je realizacija u tijeku kao što su asfaltiranje lokalnih cesta, saniranje vodovoda i drugih.
vijece_1.jpgvijece_2.jpg

 

Slika bannera nedostaje