Oglas o održavanju javnog uvida - javne rasprave

 

10.08.20 14:23 Obavijesti
opcinakupres

Oglas o održavanju javnog uvida - javne rasprave

-Prvi oglas dana 10.08.2020.godine-


Općina Kupres, Općinsko vijeće objavljuje Javnu raspravu-javni uvid na Nacrt izmjena i dopuna:

1.Prostornog plana Općine Kupres

- Prostor u blizini Hotela "Jezero"-

- Prostor oko Eko farme "Gredine" d.o.o

- Solarne elektrane-rješenja koja

omogućavaju dobivanje energije

korištenjem sunčeve energije

- Lokalitet rudnik dolomita "Grguljača"

2.Regulacionog plana

- Čajuša (1)- formiranje građevinske parcele

za dogradnju garaže cca75 m2

- Kupres-formiranje jedinstvene

građevinske parcele sa mogućnošću

preparcelacije za svaki objekat

koja će trajati 30 dana od 25. kolovoza do 24. rujna 2020. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave Nacrti Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kupres i Regulacionih planova Čajuša(1) i Kupres bit će na javnom uvidu u šalter sali Općine Kupres i na web stranici Općine Kupres.

Javno izlaganje o Nacrtima izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kupres i Regulacionih planova Čajuša(1) i Kupres obavit će nositelj izrade planova - "Projekt"a.d. Banja Luka, isti će biti u svojstvu izlagača, na javnoj raspravi dana 28.09.2020.godine u 13 sati.

slika_objava_10.jpg

 

Slika bannera nedostaje