PONOVLJENI javni pozivi u okviru realizacije projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“ u općini Drvar

 

27.11.19 16:23 Javni poziv
rano učenje drvar

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane

roditelje (skrbnike) da se ponavlja Javni poziv u okviru realizacije projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u

BiH za rano učenje“.

Navedeni Program će biti realiziran u suradnji s UNICEF-om i općinama Hercegbosanske županije.

Predviđeno je da se boravak s djecom realizira u trajanju od 6 mjeseci, 4 radna dana u tjednu u dnevnom

trajanju od 3 sata (ukupno 300 sati) za djecu starosti od 4 do 6 godina pri čemu će prednost imati djeca s

poteškoćama u razvoju i djeca iz obitelji u stanju socijalne potrebe. Upis i prijem djece je besplatan.

Ministarstvo je u svrhu realizacije navedenog programa uputilo dva ponovljena javna poziva koja ostaju

otvorena do 12. prosinca i to:


Javni poziv za prijam i upis djece u Općini Drvar u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“


Javni poziv za prijem odgajatelja/odgajateljica u Općini Drvar u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje, 

Slika bannera nedostaje