Poziv poduzetnicima s područja općine Kupres za sudjelovanje na seminaru

 

14.03.18 11:54 Obavijesti

Poziv poduzetnicima s područja općine Kupresza sudjelovanje na seminaru

 

Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjihpoduzeća

u Bosni i Hercegovini

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne iHercegovine/Sektor za edukaciju u suradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) organizira seminar na temu “Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini” 19.03.2018. godine od 10:00 do 12:30 u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

 

Na seminaru će se sudionicima predstaviti EBRDprogram podrške MSP u BiH, EU/EBRD kreditna linija za povećanje konkurentnosti MSP u BiH koja uključuje kreditni portfolio EBRD od 20 miliona EUR i dodjelu 15% grant sredstava MSP za uspješno realizirane projekte iz fondova Evropske unije (EU).

 

Pored toga, biti će predstavljeni zahtjevikoje MSP trebaju ispuniti u procesu usaglašavanja sa domaćim propisima i EU Direktivama i standardima u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, zaštite na radu, kvaliteta i sigurnosti proizvoda, kao i primjeri uspješno realiziranih projekata u okviru navedenih programa.

 

Radionica je namjenjena malim i srednjimpoduzećima. Sudjelovanje na radionici je besplatno.

 

Prijavni obrazac potrebno je dostavitinajkasnije do 15.03.2018. godine do 16:00 na e-mail edukacija@komorabih.ba ili na broj faksa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 033/566-201.

 

Poziv i Prijavni obrazac se može preuzeti naslužbenoj stranici Vanjskotrgovinske komore BiH; 

http://komorabih.ba/programi-podrske-ebrd-razvoju-malih-i-srednjih-preduzeca-u-bosni-i-hercegovini/ 


ebrd.jpg

 

 


 

Slika bannera nedostaje