Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u trećem kvartalu 2023. godine

20.07.23 12:37

Javni poziv

Podijeli

Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti europskih integracija koje će se održati u trećem kvartalu 2023. godine.

Obuke u trećem kvartalu 2023. godine održat će se u Sarajevu, Banja Luci, Livnu i Širokom Brijegu.

Kalendar obuka koje će se održati u trećem kvartalu 2023. godine dostupan je na sljedećim linkovima:

obuke -bosanski jezik

obuke -hrvatski jezik

obuke -srpski jezik

Zainteresirani za sudjelovanje na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku za svakupojedinačnu obuku.

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba , do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.


Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije suprijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:


lista polaznika - bosanski jezik

lista polaznika - hrvatski jezik

lista polaznika - srpski jezik

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.


Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti europskih integracija [7] (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). 

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba .

eu.jpg
 

Slika bannera nedostaje