Reforma zdravstva u Hercegbosanskoj županiji

 

24.03.21 15:02 Vijesti
reforma zdravstvo hbz

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije započelo je opsežne pripreme za reforme u sektoru zdravstva s ciljem poboljšanja kvalitete usluga korisnicima, zadržavanja i privlačenja najboljih liječnika i medicinskog osoblja i osiguranja financijske stabilnosti zdravstvenih ustanova, navodi se u priopćenju Vlade HBŽ-a.

Osnovni dugoročni cilj je osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite ukupnoj populaciji. Nažalost, pogoršana demografska situacija i smanjenje ekonomske aktivnosti negativno utječu na raspoloživost redovnih izvora financiranja. Iz tog razloga, kao prvi reformski prioritet nameće se racionalizacija ustanova javnoga zdravstva na način da se poslovi organiziraju učinkovitije i da se ostvare uštede na nemedicinskim izdacima, kako bi što veći dio sredstava koji se osigura preko Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a bio iskorišten za financiranje medicinskih usluga.

Na financijski rezultat ustanova javnog zdravstva pored objektivnih okolnosti uvjetovanih ekonomskim kapacitetom županije, utječe i način upravljanja i kvaliteta poslovnih odluka koje su u prethodnom periodu donesene. Neodgovarajući nadzor na relaciji Upravna vijeća – Ministarstvo, potencijalno štetni ugovori, pogrešna kadrovska politika često provedena sukladno zakonskim propisima i transparentnim procedurama, neodgovarajući plan dodjele specijalizacija, doprinijeli su akumuliranju dugova zdravstvenih ustanova.

Posljedice loših odluka iz prethodnih godina poput povećanog broja nemedicinskoga osoblja i dan danas uzrokuju negativne financijske rezultate i smanjuju dostupnost sredstava za liječenje građana. Ministarstvo je odlučno u namjeri da realizira reformske aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju uvjeta rada medicinskoga osoblja, proširenju obuhvata zdravstvenoga osiguranja i unaprjeđenju kvaliteta upravljanja u javnim zdravstvenim ustanovama.

Za uočene probleme nema brzih i lakih rješenja, ali svako daljnje odlaganje samo će povećati financijske gubitke. Za pronalaženje odgovarajućega tehničkog rješenja nužna je politička podrška osnivača koja će se ogledati u osiguranju učinkovite koordinacije tri ključna aktera: Vlade HBŽ-a, odnosno Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a, Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a i upravljačkih struktura institucija javnoga zdravstva.

Koordinacija mora biti usmjerena na ključni rezultat, a to je pružanje kvalitetne medicinske usluge na financijski održiv način, navodi se u priopćenju.


bol_liv_24_3_2021.jpg

 

Slika bannera nedostaje