Sjednica Općinskog vijeća Kupres 20. ožujka (petak) sa početkom u 11.00 sati

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-32/20

Kupres ; 19.3.2020. godine

Na temelju članka 64. stavak 4. ,a u svezi stavka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 20. ožujka (petak) sa početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve i dvadesettreće sjednice Općinskog vijeća

2. Upoznavanje vijećnika o aktivnostima Stožera civilne zaštite Općine Kupres

3. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna općine Kupres za 2019. godinu

4. Proračun Općine Kupres za 2020. godinu

5. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2020.godinu

6. Odluka o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2020. godinu

7. Tekuća pitanja

8. Aktualni sat

Napomena: Obzirom da je Vlada FBiH dana 16.3.2020. godine donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), a zbog nemogućnosti održavanja svih radnji vezani za sazivanje redovne sjednice, odlučeno je da sazovemo izvanrednu sjednicu u kraćem roku nego što je predviđeno u normalnim uvjetima.

Sukladno naprijed navedenom materijali vijećnicima i učesnicima ove sjednice, a radi postupanja po donesenim odlukama viših institucijazbog prirodne nesreće dostavit će se u elektronskoj formi, zbog poštivanja naloženi mjera koje se odnose na ograničavanje i kretanje na području Općine Kupres, po nalozima i zapovijedima Općinskog stožera civilne zaštite.

Za sve ostale potrebne informacije, a vezane za održavanje ove izvanredne sjednice svi učesnici će biti obaviješteni putem elektronski medija.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća

________________________________

Zoran Lovrić v.r.

opcina_2.jpg

 

Slika bannera nedostaje