U Kupresu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom ”Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini“

 

Jučer je na Kupresu u hotelu Adria Ski predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan

Vukadin otvorio dvodnevnu konferenciju „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH –

Kupres 2021”. Konferencija se održava u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH,

Drvnog klastera Hercegovina i Hrvatskog drvnog klastera.

“Za drvni klaster odnosno finalizaciju proizvodnje u Hercegbosanskoj županiji najvitalnije je

poduzeće Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume Kupres, prema tome ovoj

konferenciji je cilj stvoriti određene uvjete kako bi drvni prerađivači mogli ići naprijed i

razmišljati o dodatnom napretku još bolje finalizacije proizvodnje”, uz ostalo, rekao je

predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin.

Konferencija je zamišljena kao središnje mjesto artikuliranja aktualnih tema, s ciljem

poticanja šumarskog i drvoprerađivačkog sektora jugoistočne Europe prema većoj primjeni

inovacija, unaprjeđenju poslovanja i boljoj valorizaciji drvnih i nedrvnih proizvoda u

šumarstvu.

Tržišna kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, tehnološki razvoj i primjena inovacija u

sektoru, jačanje konkurentnosti sektora, biomasa i energija iz drva, šumski požari i

razminiranje, razvoj kvalitetne i obrazovane radne snage, primjeri dobrih praksi, među

ostalim, teme su ovogodišnje pete po redu konferencije, te rasprave, među kojima se ističu

promjene na tržištu u cijenama i logistici, utjecaja pandemije na sektor, edukaciju i

raspoloživost kadrova, digitalizaciju i unaprjeđenje poslovanja i dr.

Priopćeno je iz Vlade HBŽIMG_3783.jpgIMG_3836.jpg

 

Slika bannera nedostaje