U utorak, 30 srpnja 2019. godine dvadeseta sjednica OV Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-70/19

Kupres ; 23.07.2019. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 20. (dvadesetu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 30. srpnja (utorak) sa početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2018. godinu

3. Izvješće o izvršenju Proračuna za obračunsko razdoblje 1.1.2019. do 30.6.2019. godinu

4. Izvješće o radu Službe civilne zaštite za 2018. godinu sa prilozima

5. Odluka o visini pristojbe za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu po krevetu- ležaju

6. Odluka o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kupres

8. Odluka o otpisu putničkog vozila

9. Tekuća pitanja

a) Zahtjev za kupovinu ili dodjelu zemljišta

b) Dostava akata Središnjeg izbornog povjerenstva BiH

c) Utvrđivanje prava vlasništva na nekretninama

d) Žalba zbog šutnje administracije i ne postupanja Zahtjeva za obnovu upravnog postupka prilikom nepotpunog izvlaštenja nekretnina

10. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


 

Slika bannera nedostaje