Usvojena Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.

 

Nakon što je Vlada Hercegbosanske županije početkom lipnja ove godine utvrdila Prijedlog

Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027., isti je upućen u skupštinsku

proceduru usvajanja te je nakon razmatranja na posljednjoj sjednici Skupštine

Hercegbosanske županije, održanoj 02.srpnja 2021.godine u Tomislavgradu, usvojena

Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021-2027.godine.

Ovime je pokrenut proces strateškog planiranja kao i planiranja rada županijskih tijela,

jedinica lokalne samouprave s područja Hercegbosanske županije, nevladinog sektora i ostalih

dionika u provedbi Strategije razvoja.

Procesima planiranja, sukladno postojećim aktima, prepoznati su osnovni elementi strateškog

planiranja vezani za provedbu, monitoring, izvještavanje i evaluaciju u Hercegbosanskoj

županiji te su zadužena tijela Županije da usklade potrebne akte radi horizontalne i vertikalne

koordinacije, kao i da pristupe procesima u danim rokovima.

Što se tiče provedbe, potrebno je uskladiti alate za trogodišnje i godišnje planove rada tijela

uprave na nivou županijskih tijela kao i sam proces trogodišnjeg planiranja rada koji

započinje izradom Akcijskog plana kao i Smjernica za trogodišnje planiranje koje priprema

predsjednik Vlade županije, u suradnji sa tijelom za poslove razvojnog planiranja i

upravljanja razvojem Županije, odnosno Stručnom službom Vlade. Proces izrade i usvajanja

Smjernica usklađen je sa izradom Akcijskog plana za implementaciju Strategije razvoja

Hercegbosanske županije čiju izradu koordinira Stručna Služba Vlade – Sektor za razvoj

svake planske godine po principu 1+2.

Kvalitetno obavljanje monitoringa podrazumijeva da sva županijska tijela uprave trebaju

uspostaviti i redovno ažurirati elektronske evidencije o implementaciji strategije kao i

osigurati praćenje indikatora ostvarenja strateških ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije

razvoja, kao i indikatora iz godišnjih planova rada. Osnova za izradu izvještaja o radu tijela

uprave kao i Izvještaja o razvoju čine navedene evidencije, koje propisuje zakonski okvir.

Evaluacija je proces kojim se određuje vrijednost i značaj intervencije, odnosno programa,

projekta ili sveukupne strategije razvoja, prema unaprijed definiranim kriterijima. Sukladno

navedenim zakonskim rješenjima, za strateške dokumente na razini županije obavezna je

evaluacija u tijeku. Evaluacija u tijeku će se raditi u predzadnjoj godini implementacije

Strategije razvoja (2026. godine) i provest će ju nezavisni evaluator izabran u ime Vlade kao

naručitelja usluge, a može se raditi i na polovici razdoblja provedbe kako bi se, ukoliko

postoji potreba utvrđena od strane Vlade a prvenstveno radi praćenja ostvarenja ciljeva,

prioriteta i mjera zacrtanih Strategijom razvoja.

Kompletan dokument Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.

možete pronaći na službenoj stranici Vlade HBŽ u rubrici Strategija razvoja.


Strategija_photo_kopija_1_.png

 

Slika bannera nedostaje