Vlada Hercegbosanske županije osnovala radno tijelo za reviziju dodijeljenih koncesija

 

27.05.21 15:16 Vijesti

Vlada Hercegbosanske županije je danas, 27. svibnja 2021. godine, na svojoj 14. sjednici jednoglasno donijela Odluku o osnivanju radnog tijela koje će izvršiti reviziju dodijeljenih koncesija, koncesijskih postupaka i postupaka u tijeku, kao i svih onih akata Vlade Hercegbosanske županije, drugih tijela, pravnih i fizičkih osoba sudionika koncesijskih postupaka ( koncesora, koncesionara, povjerenstva za koncesije i drugih ).

Pod revizijom kao radnim zadatkom radnog tijela Vlade Hercegbosanske županije podrazumijeva se:

- razmatranje i provedba analize i ocjene pojedinačnih koncesijskih predmeta, kao i područja koncesije u Hercegbosanskoj županiji u cjelini,

- utvrđivanje pravnog i činjeničnog stanja, uključujući ali ne ograničavajući se i na financijsko stanje, prijenose koncesija i udjela, naznaku o stanju eventualnih upravnih, parničnih, prekršajnih, kaznenih ili drugih postupaka,

- davanje mišljenja o utvrđenom stanju,

- davanje prijedloga i mjera za poboljšanje stanja, korigiranje ili sprječavanje eventualnog nastanka štetnih posljedica.

Zbog aktualnih potreba i trenutnog stvarnog stanja na terenu radnom tijelu nalaže se promptni rad na koncesijskom predmetu ''Lara Natural'' d.o.o.. Koncesionar ''Lara Natural'' d.o.o. će privremeno (do okončanja poslova i zadatka radnog tijela) obustaviti sve aktivnosti pokrenute za hidro-geološko istraživanje u Livnu, a zadužuje se i nalaže Upravi za inspekcijske poslove HBŽ nadzor nad provedbom privremene obustave radova.


vlada_.-900x600 - Copy 1.jpg

 

Slika bannera nedostaje