Zabranjuje se kretanje osobama na području Federacije BiH od 18.00-05.00 sati

 


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 04/6-40- 429-19 /20

Datum:21.03.2020 godine

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Temeljem Naredbe Federalnog stožera Civilne zaštite broj:12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020 godine :

1. Zabranjuje se kretanje osobama na području Federacije BiH od 18.00-05.00 sati.

2. Iz točke 1. Izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenju mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području Federacije BiH,kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

3. Realizacija ove Zapovijedi izvršiti će se shodno županijskim propisima o javnom redu i miru.

4. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju Fedelni ministar i ministri Županijskih ministarstava unutarnjih poslova.

5. Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.03.2020 godine od 18.00 sati.

Zapovjednik stožera

Zdravko Mioč
naredba_1.jpgnaredba_prva.jpg

 

Slika bannera nedostaje