Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF)

 

O b a v i j e st

Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF)

Na temelju Zakona o statistici u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH"broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da će se u periodu od 01.12. do 15.12.2018. godine, na teritoriji Općine Kupres sprovesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF).

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području Općine Kupres.

GIF-om 2018. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj (biljna i stočna proizvodnja), uporabi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gospodarstvu podaci o rentama i cijenama zemljišta i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

https://opcinakupres.ba/attachments/article/481/Anketa%20Godi%C5%A1nje%20istra%C5%BEivanje%20farmi%20(GIF).pdf

obavijest.jpg

 

Slika bannera nedostaje