Anketa o radnoj snazi i privatnim i poslovnim putovanjima u BiH 2019.
Obavijest — Anketa o radnoj snazi (ARS-2019) i privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP)
21.03.19 09:58
Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF)
Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području Općine Kupres.
05.12.18 12:27
Obavijest - Anketa o poslovnim i privatnim putovanjima u BIH
Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području Općine Kupres
19.11.18 13:40
Obavijest — Anketa o radnoj snazi (ARS — 2018.)
...u periodu od 09. do 22.travnja ove godine, biti provedena anketa o radnoj snazi (ARS)...
27.03.18 16:03
Obavijest o provođenju ankete o radnoj snazi na području općine Kupres
Od 10. do 23. travnja 2017. godine, od strane Federalnog zavoda za statistiku, provoditi će se Anketa o radnoj snazi...
03.04.17 11:34
Zabrinjavajući rezultati ankete KUM-a o položaju mladih
Kupreška udruga mladih provela je anketno istraživanje o položaju mladih u našoj općini...
28.06.12 23:54
I srednja škola bi mogla u štrajk?
Ako se uskoro ne uspostavi vlast, i Sindikat srednjih škola najavio je stupanje u štrajk...
28.02.12 18:58
Vlado Georgiev sutra u Banja Luci
Koncert Vlade Georgieva bit će održan u Banjaluci 7. srpnja na Vodenom parku \"Aquana\"
06.07.11 13:34