Dan otvorenih vrata Katoličkog školskog centra Petar Barbarić – Travnik

 

04.05.18 17:27 Vijesti


Radujemo se vašem dolasku!



Program predstavljanja :


AKTIVNOSTI ZA DAN OTVORENIH VRATA 2018. GODINE
( GIMNAZIJA I OSNOVNA ŠKOLA)

IME I PREZIME NASTAVNIKA SEKCIJA /AKTIV NAZIV AKTIVNOSTI  MJESTO ODRŽAVANJA (UČIONICA)
1. Anto Sučić i Goran Jezeraškić Sportska sekcija Nogomet, šah, košarka, odbojka , rukomet, stolni tenis Sportska dvorana
2. Robero Sunarić Jukić Likovna sekcija gimnazije i osnovne škole Likovni kviz, slikanje po modelu i izložba radova 3.c
3. Blaženka Matišić i Nikica Subašić Sekcija Prva pomoć Prezentacija pružanja prve pomoći  u različitim situacijama 1.a
4. Gorana Matošević Tradicijska kultura Tradicijska zdrava hrana 7. c
5. Jelena Štrbac Vjeronaučna sekcija Slaganje gesla svetaca 7.a
6. Melisa Pružan i Slavica Andruščak Robotička sekcija Prezentacija robota i njihovih mogućnosti (MBot i Abilix) Kabinet informatike /8.c
7. Jasmina Čajlaković i Ivana Dražeta Matematička i informatička sekcija Program posvećen broju Pi 6.b
8. Dragana Mlakić i Danijel Čakarić Aktiv povijesti i zemljopisa Kviz povijesti i zemljopisa za učenike sedmih razreda 9.c
9. Natalija Milisav Heraković Biološko-ekološka Ljekovito bilje 9.a
10. Anita Babić i Maja Stipić English Across Cultres i  Deutschgruppe Prezentacija rada sekcija 6.c
11. Dragana Perić Glazbena sekcija Glazba 9.b
12. Ivana Zekić Literarno-novinarska sekcija Predstavljanje literarnih radova Prostorije škole
13. Marija Matić Access Učenje engleskog jezika po američkoj metodologiji i stilu nastave 3.b
14. Mojmir Džaja Mala škola elektronike Prezentacija rada sekcije 2.a
15. Vlatka Čabro Zbor Izvođenje pjesama sa dosadašnjih priredbi 1.b
16. Marina Heraković Novinarska sekcija Prezentacija događaja u školi tijekom školske 2017./2018. 2.b
17. Ružica Vukoja Sekcija Kreativna kemija Izvođenje pokusa 4.a

kombinovani_flayer.jpg


 

Slika bannera nedostaje