Dan Svih svetih i Dušni dan neradni dani u Hercegbosanskoj županiji

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

obavještava građane da je ponedjeljak 1. studenoga 2021. godine (Svetkovina Svih svetih)

sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima u HR HB („Narodni list HR HB“ broj:

45/95) blagdan, a utorak 2. studenoga 2021. godine (Dušni dan) neradni dan u

Hercegbosanskoj županiji, te u te dane poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne

osobe ne rade.

 

Slika bannera nedostaje