Danas sjednica Općinskog vijeća Kupres

 

29.07.20 12:02 Vijesti

Na temelju članka 135. i 136. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 25. (dvadesetpetu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 29. srpnja (srijeda) sa početkom u 15.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kupres

2. Nacrt Odluke o usvajanju izmjene i dopune prostornog plana Općine Kupres- Lokalitet rudnik dolomita „Grguljača“ sa Zaključkom o stavljanju na uvid i javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna ovog i planskih dokumenata sa prošle sjednice Općinskog vijećaZamjenik predsjednika Općinskog vijeća

Zoran Lovrić v.r.


 

Slika bannera nedostaje