Dnevni red 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

 

22.11.17 14:42 Obavijesti

U četvrtak, 23. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;


 Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rasporeda sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;


 Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  općini Glamoč  za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2017. godinu;


 Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu;


 Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč;


 Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva u Hrvatskoj glazbenoj uniji  Široki Brijeg kao financijska potpora za nastup na 23. Sajmu knjiga i autora u Istri – „Sa(n)jam knjige“;


 Razmatranje i davanje Mišljenja na Nacrt Sporazuma i Nacrt amandmana Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju;


 Razmatranje Zahtjeva za financijsku pomoć Udruge učitelja, učenika i roditelja „Polje-eko“ Glamoč;


 Razmatranje Informacije u svezi s razmatranjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Hercegbosanskoj županiju;


 Razmatranje prijedloga odluka o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije BiH;


 Tekuća pitanja.

 

 


 

Slika bannera nedostaje