Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća Kupres

 

15.03.17 15:24 Politika


Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 2.  (drugu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 21. ožujka (utorak)  sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :


Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres za 2016. godinu
3. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2017. –prosinac 2017. godine
4. Izbor stalnih radnih tijela-  povjerenstva Općinskog vijeća
5. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna općine Kupres za 2016. godinu
6. Prijedlog Proračuna Općine Kupres za 2017. godinu
7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2017. godinu.
8. Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja
9. Odluka o uspostavi registra proračunskih korisnika Općine Kupres
10. Odluka o prihvaćanju kredita Evropske investicijske banke (EIB) za projekt vodoopskrbe i odvođenje otpadnih voda u F BiH  
11. Odluka o načinu pašarenja na području Općine Kupres
12. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i vođenju jedinstvenih matičnih knjiga općine Kupres
13. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije  
14. Tekuća pitanja
15. Aktualni sat  
                                                                                                               Predsjednik OV

                                                                                                                Mlađen Pavlica

 

Slika bannera nedostaje