Dnevni red za dvadeset prvu sjednicu općinskog vijeća Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres
Broj : 01/2-86/19

Kupres ; 04.09.2019. godine
Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 21. (dvadesetprvu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 11. rujna (srijeda) sa početkom u 9.00 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres, ulica Vukovarska 2.Za sjednicu predlažem sljedeći :                                                                          Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres na kraju školske godine 2018/2019

3. Informacija o općem uspjehu učenika na kraju školske 2018/2019. godine Srednja škole „Kupres“

4. Odluka o neradnom danu za dan Oslobođenja općine Kupres- 03. studeni

5. Odluke o dodijeli javnih priznanja

6. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Kupres

7. Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnog sredstva JP „Kupreški radio“ bez naknade

8. Tekuća pitanja

a) Urgencija po postupanju po mom Zahtjevu za uklanjanje cijevi i sređivanje korita od 27.09.2018. godine

9. Aktualni sat                                                                                                                                                    Predsjednik OV

                                                                                                                                                    Mlađen Pavlica

opcina_kupres_zgrada.jpg

 

Slika bannera nedostaje