Nove zapovijedi na području Hercegbosanske županije

 

Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno; tel.:034/200-161; faks: 034/200-902

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

H E R C E G B O S A N S K A Ž U P A N I J A

VLADA

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

LIVNO

Dana: 22. ožujka 2020. godine

PREDMET: Nove zapovijedi na području Hercegbosanske županije

Danas je održana 5. Izvanredna sjednica Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije na kojoj su donesene četiri nove zapovijedi koje su usmjerene na suzbijanje pojave i širenja zaraze uzrokovane korona virusom (COVID-19) na području Hercegbosanske županije. Zapovijedi prenosimo u cijelosti.

1. Zabranjuje se ulazak državljana Bosne i Hercegovine na područje Hercegbosanske županije. Zabrana se ne odnosi na: - vozila za dostavu hrane, robe, materijala kao i tranzit tih vozila kroz Hercegbosansku županiju, uz kontrolu ulaska i izlaska, kao i na pripadnike Oružanih snaga BiH, zdravstvene djelatnike, policijske službenike, te druge pripadnike tijela svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini u službene svrhe. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije da uspostavi punktove na svim ulazima u Hercegbosansku županiju. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od utorka, 24.03.2020. godine u 6,00 sati.

2. Zabranjuje se kretanje građanima na području Hercegbosanske županije od 18,00 do 5,00 sati. Ovom Zapovijedi izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama. Realizacija ove Zapovijedi izvršit će se sukladno županijskim propisima o javnom redu i miru. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od 22.03.2020. godine u 18,00 sati. 3. Javno objaviti identitet osoba kojima je izdano Rješenje o zdravstvenom nadzoru i kućnoj izolaciji na području Hercegbosanske županije. Objavu staviti na stranicu Vlade Hercegbosanske županije i spisak svakodnevno ažurirati. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije te Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja. 4. 1. U cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva, zabranjuje se rad sljedećim objektima, do izdavanja nove Zapovijedi: - ugostiteljskim objektima svih kategorija - uslužnim djelatnostima/obrtima u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa

klijentima, osim taksi službe - kladionicama - svadbenim salonima - fitness centrima (fitness, body – building klubovima i sličnim oblicima organiziranja) dječjim igraonicama

2. Ograničava se rad:

- u trgovačkim centrima od 7,00 do 16,00 sati mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje i ljekarne - trgovine prehrane/roba široke potrošnje i trgovine stočne hrane/poljoapoteke od 7,00 do 16,00 sati - trgovačkim objektima vrste drogerije (DM i CM) i prodavaonicama kruha od 7,00 do 16,00 sati

3. U dane vikenda (subota i nedjelja) zabranjen je rad subjektima iz točke 2. ove Zapovijedi, izuzev za ljekarne i prodavaonice kruha.

4. Rad u subjektima iz točke 2. ove Zapovijedi organizirat će se uz poduzimanje sljedećih mjera:

- javne kuhinje i prodavaonice kruha – dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima - dostava životnih namirnica (gotovih jela) je dozvoljena od 7,00 do 17,00 sati za one subjekte koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolirati kontrolni organi - hoteli, moteli i hosteli – mogu pružati usluge u svom prostoru samo za svoje goste, usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela - benzinske crpke, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, s ograničenjem za dio benzinske crpke u kojem je smješten prodajni objekt od 7,00 do 16 sati

5. Subjekti iz točke 2. i 4. ove Zapovijedi poduzimaju sljedeće mjere:

- ograničavanje broja ljudi (trgovački centri 20 ljudi, a svi ostali subjekti na ulazak jednog po jednog kupca) koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, uz poštivanje razmaka od najmanje 2 metra. - označavanje i organiziranje, ispred blagajni, razmaka između kupaca od najmanje 2 metra - omogućavanje u zatvorenom prodajnom prostoru brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

6. Za provođenje mjera iz točke 5. ove Zapovijedi odgovorne su pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama.

7. Zadužuju se Županijska i Općinske/gradske inspekcije i Ministarstvo unutarnjih poslova, svako u okviru svojih nadležnosti, da vrše nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi.

8. Stupanjem na snagu ove Zapovijedi prestaje važiti Odluka broj: 01-02-50-1/20 od 17. ožujka 2020. godine.

9. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Slika bannera nedostaje