Obavijest o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru , kao i prostorima oko okućnica i dijelovima šumskog pojasa

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Služba za drušvene djelatnosti ,opću upravu,

imovinsko-pravne odnose,pitanja branitelja i civilnu zaštitu

Br:04/6-44-1- 885 /19

Kupres ,01.07.2019 godine

RADIO KUPRES

O B A V I J E S T

Služba za civilnu zaštitu općine Kupres ,obavještava građane da je temeljem Odluke općinskog vijeća broj 01-2-2-1-77/17 od 31.05.2017 godine o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave ,korova i raslinja i biljnih otpadaka, zbog visokih temperatura i najavljenih tropskih vrućina zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru do daljnjeg.

Shodno narečenom zamoljavamo građane da ne vrše paljenje vatre na otvorenom prostoru , kao niti prostorima oko okućnica, niti dijelovima šumskog pojasa .

Nadzor nad provođenjem Odluke vršiti će nadležne službe općine Kupres .

Dostaviti:

-naslovu

-pismohrana

Pomoćnik općinskog načelnika

Po ovlaštenju općinskog načelnika

broj :01/1-34-4-812/17

________________________

Miro Lovrić dipl.iur

opcina_kupres - Copy 1.jpgobavijest_o_zabrani_paljenja_vat.jpg

 

Slika bannera nedostaje