Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o ažuriranju podataka u RPG i RK za 2020. godinu i podnošenju obrasca P-1 za proizvodnju mlijeka

 

16.01.20 14:12 Obavijesti

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem

obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u

Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2020. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu

novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg Pravilnika.

Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina i grada izdaju P-1 obrazac za proizvodnje koje su

ažurirane.

Poljoprivredni proizvođači su obvezni sami upisati ušne markice muznih grla na Obrazac P-1 za

proizvodnju mlijeka i uz isti dostaviti sljedeću propisanu dokumentaciju:

1. kopiju putovnica goveda

2. kopiju ugovora s otkupljivačem / prerađivačem mlijeka

3. kopiju privitka V ( potvrde o provedenim obveznim mjerama)

4. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ( obrti i d.o.o.

trebaju dostaviti porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a , a ako

jesu da nemaju poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ) .

Popunjen P-1 obrazac za proizvodnju svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka s propisanom

dokumentacijom poljoprivredni proizvođači su obvezni najkasnije do 10.04.2020. godine predati

osobno u pisarnici ( ured br.3) u zgrade Vlade HBŽ ili poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo

poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno


zgrada_vlade.jpg

 

Slika bannera nedostaje