Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o dostavljanju zahtjeva i dokumentacije za proizvodnju ječma za 2020. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije obavještava

sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da mogu dostavljati zahtjeve sa propisanom

dokumentacijom za proizvodnju ječma jer je ista završena.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o kupljenom sjemenu (faktura, fiskalni račun i otpremnica za kupljenu

sjemensku robu)

2. Dokaz o prodaji (uvjet je minimalno 3,00t/ha ječma, zobi ili tritikala po kulturi

ukoliko je proizvedeni ječam za prodaju).

- Fizička lica dostavljaju otkupni blok s navedenim PDV brojem otkupljivača ,

prodanom količinom i cijenom

- Pravna lica dostavljaju fakturu s fiskalnim računom

- Obrti dostavljaju fakturu ili fiskalni račun

3. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini (

obrti i d.o.o. trebaju dostaviti porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da

nisu u sustavu PDV-a , a ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u 2019. godini

izdato u 2020. godini ) .

Porezna uvjerenja ne treba dostaviti ako su dostavljena u predmetima za proizvodnju

mlijeka.

S obzirom da je proizvodnja ječma završena, potrebno je da dostavite traženo što prije kako

bismo iste mogli odraditi ranije i uputiti na obradu i naplatu u FMPVŠ što ide u prilog

poljoprivrednim proizvođačima s prostora HBŽ.

 

Slika bannera nedostaje