Obavijest ugostiteljima u povodu nadolazećeg vikenda 27. i 28. srpnja " II. Obiteljskog dana u Kupresu"

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

K U P R E S

Broj: 01/1- 49-992/19

Dana, 22.07.2019. godine

KUPREŠKI RADIO

K U P R E S

Predmet: obavijest

Nadolazećeg vikenda, 27. i 28. srpnja u organizaciji Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i uz suorganizaciju župe Svete Obitelji u Kupresu bit će organiziran II. Obiteljski dan u Kupresu koji će okupiti mnoštvo posjetitelja kako iz naše općine tako i iz susjednih općina i inozemstva.

Ovakve prigode prati i pružanje ugostiteljskih usluga iz kioska, pod šatorom i sl. uz odobrenje nadležnog općinskog organa na čijem području se pružaju usluge pa stoga skrećemo pozornost svima onima koji imaju namjeru pružati navedene usluge da su dužni pribaviti navedeno odobrenje sukladno članku 39. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

(“Službene novine F BiH” broj 32/09), kako bi izbjegli neugodnosti sa inspekcijskim organima.

U cilju zaštite ljudi od trovanja higijenski neispravnom hranom kao i od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti istom obavještavamo sve pravne i fizičke osobe koje namjeravaju stavljati u promet za javnu potrošnju namirnice i piće da moraju posjedovati slijedeće dokumente:

 - rješenje o registraciji djelatnosti prometa hrane,

 - odobrenje od nadležnog općinskog tijela o ispunjavanju uvjeta za promet namirnica i pića van objekta i prostorija registriranih za tu djelatnost,

 - dokaz o zdravstvenoj ispravnosti namirnica

 - račun-otpremnica za namirnice i piće,

 - sanitarne knjižice za osobe koje manipuliraju hranom,

 - higijenski pribor za manipuliranje namirnicama.

Zakon o unutarnjoj trgovini (”Službene novine F BiH” broj 40/10) člankom 8. propisuje mogućnost prodaje robe za registrirane trgovce na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, odnosno izvan tržnica na malo samo na mjestima koja svojom odlukom odredi nadležni organ i za koje nadležni organ da odobrenje.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da na vrijeme pribave potrebna odobrenja jer bez istih neće moći na terenu obavljati željenu djelatnost.
Općinski načelnik

Milan Raštegorac-Komo dipl.ecc v.r.sv_obitelj_slika.jpg

 

Slika bannera nedostaje