Objavljen Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava

 

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske

županije objavilo je Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava, Naknada za okoliš

za 2021. godinu planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu na poziciji

Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore –

sredstva za zaštitu okoliša“.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za projekte/programe za raspodjelu sredstava

utvrđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu, na poziciji Ministarstva

graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore – sredstva za

zaštitu okoliša“ iz Naknada za zaštitu okoliša za 2021.godinu, a koji se odnose na

sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom, te sufinanciranje projektne i

studijske dokumentacije za sanaciju i zatvaranje postojećih općinskih deponija komunalnog

otpada, u ukupnom iznosu od 650.000,00 KM.

Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju

aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji:

LOT – I. Sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom – sredstva u iznosu od

550.000,00 KM

LOT – II. Sufinanciranje izrade projektne i studijske dokumentacije za sanaciju i zatvaranje

postojećih općinskih deponija komunalnog otpada - sredstva u iznosu 100.000,00 KM.

Prijava projekta/ programa na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu, koji se može

preuzeti, zajedno s Javnim pozivom i Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog

poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja

sredstava naknada za okoliš za 2021. godinu na web adresi

https://www.vladahbz.com/javnipozivi

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem

telefona 034/ 200 472 ili na e-mail: mgopuzo@vladahbz.com.

 

Slika bannera nedostaje