Održana 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

 

06.10.16 13:46 Politika

 

Na danas održanoj 47. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o
usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“
utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Sredstva za realizaciju
Programa planirana su u iznosu od 970.000,00 KM. Sredstva utvrđena u ovoj Odluci mogu se
koristiti od dana usvajanja Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj
poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016.
godinu, a koji će se izvršavati tromjesečno sukladno razini ostvarenih prihoda.


Razmatrano je i usvojeno Izvješće o izvršavanju Proračuna od 1. siječnja – 30. lipnja 2016.
godine, a razmatran je i usvojen Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije
2017. – 2019. godine.


Vlada je donijela i Odluku o odobravanju pokrića dijela akumuliranog deficita Proračuna
Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine u iznosu od
1.500.041,00 KM. Obveze iz ove Odluke pokrivaju se iz pozitivne razlike proračunskih
prihoda i proračunskih rashoda tekuće bilance izvršenja Proračuna za prvo polugodište 2016.
godine.


Tijekom sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve
Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu
realizacije projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti glavne zgrade Županijske bolnice“
dr.fra Mihovil Sučić Livno. Sredstva iz ove Odluke prebacit će se s pozicije Tekuća pričuva
Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu s ekonomskog koda „Kapitalne potpore
za zdravstvo-Županijska bolnica Livno.“


Donijeta je i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2016./2017. godinu. Prema toj odluci odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.


Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije sa svim općinama
u Hercegbosanskoj županiji potpisat će poseban ugovor o pravima i obvezama načina utroška
odobrenih sredstava kojim će biti pobliže regulirana prava i obveze ugovornih strana.


Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Rješenje kojim se mr. sc.
Orjana Semren, dr. vet. med. imenuje na radno mjesto državnog službenika s posebnim
ovlastima i odgovornostima – ravnatelja Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske
županije u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.


U dijelu sjednice donesena je i Odluka o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za
polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec kolovoz 2016. godine. Razmatrana je i
obavijest Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s naknadama za
rad Povjerenstva za izbor državnih službenika.


Priopćeno je iz Vlade Hercegbosanske županije.

 

Slika bannera nedostaje