Održana stručna edukacija učitelja i nastavnika Hercegbosanske županije u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje.

 

U organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje dana 16. siječnja 2020. godine, u prostorijama Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića i Gimnazije Livno u Livnu, održane su stručne edukacije za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije iz različitih predmetnih područja.

• Za učitelje razredne nastave, održana je stručna edukacija pod nazivom „U početku bijaše riječ - kvalitetna komunikacija temelj je suradnje u školi“ , a vodila ju je Gordana Nakić, učiteljica i savjetnica za razrednu nastavu, vanjska suradnica Zavoda. Suvremeno obrazovanje temelji se na komunikacijskim kompetencijama učitelja, a cjelokupan odgojno-obrazovni proces počiva upravo na komunikaciji. Sukladno tomu, cilj edukacije bio je razvijanje i usavršavanje komunikacijskih kompetencija učitelja kao pokretača komunikacije u nastavi i odgovorne osobe za uspjeh i kvalitetu komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno suradničkih odnosa u školi općenito.

• Stručnu edukaciju za učitelje i nastavnike kemije i biologije na temu „Aktivnosti Eko sekcije i suradnja s lokalnom zajednicom“ vodila je Dražana Šola, dipl. ing. cheming - vanjska suradnica Zavoda, savjetnica za kemiju. U sklopu izvannastavnih aktivnosti kemije i biologije, savjetnica je istaknula važnost proučavanja ekoloških tema kao jednih od glavnih čimbenika održivog razvoja čija primjena stečenih spoznaja utječe na mnoga područja svakodnevnog života.

• Stručnu edukaciju za učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture pod nazivom „Kako motivirati učenike za primjenu kinezioloških sadržaja?“ vodila je zamjenica ravnateljice Zavoda, doc. dr. sc. Danijela Kuna. Glavni cilj edukacije je bio definiranje optimalnih načina i mogućnosti kako što uspješnije od učenika koji ne živi zdravo i ne rado vježba, odgojiti učenika koji će živjeti zdravo i vježbati kroz cijeli svoj život. U sklopu edukacije održana je radionica gdje su sudionici edukacije raspravljali i definirali moguća rješenja kako na što adekvatniji način pristupiti učenicima koji su iz različitih razloga demotivirani i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

• Za učitelje i nastavnike matematike, stručnu edukaciju na temu "Primjena metoda kritičkog mišljenja u nastavi matematike" vodila je savjetnica za matematiku Ivana Bubalo, mag. educ. math. Savjetnica je istaknula kako je kritičko mišljenje usko povezano s potrebama modernog društva, odnosno s konceptima suvremenog odgoja i obrazovanja. Jasnoća, preciznost, logičnost, konzistentnost i koherentnost neke su od intelektualnih vrijednosti koje kritičko mišljenje promovira, a savršeno se uklapaju u matematičke sadržaje gdje informacija treba biti početak, a ne cilj učenja. Uz "Semafor pitanja" i "Sokratovu dijalošku metodu" učitelji i nastavnici izradili su svoje liste pitanja pomoću kojih će svoje učenike dovesti korak bliže kritičkom načinu razmišljanja.

• Stručnu edukaciju pod nazivom „Dokimologija u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi“ za učitelje i nastavnike hrvatskog jezika vodila je dr. sc. Sanela Popović - vanjska suradnica Zavoda, savjetnica za hrvatski jezik. Dokimološka praksa, a osobito suvremena dokimološka iskustva i dokimološki pluralizam u osnovnim i srednjim školama važna su i nedostatno obrađivana tema. Na većini nastavničkih fakulteta nema izbornih ni redovitih kolegija dokimologije-znanstvene discipline koja nastoji identificirati i proučiti utjecaj svih onih faktora koji kvare dijagnostičku i prognostičku vrijednost školskih ocjena. Savjetnica je istaknula kako se kvalitetnim edukacijama temeljenim na usporedbi postojećih sustava i prakse ocjenjivanja učenika, kao i upoznavanje sudionika s dosezima dokimologije može prevladati deficit obrazovanja školske dokimologije.

• „Komunikacija s roditeljima i lokalnom zajednicom“ bila je naziv teme edukacije za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije koju je vodila Božana Kordić, savjetnica za pedagogiju Zavoda za odgoj i obrazovanje. Glavni cilj edukacije bio je definiranje načina za kvalitetnu komunikaciju škole, roditelja i lokalne zajednice čiji bi ishodi u velikoj mjeri poboljšali rezultate odgojno-obrazovnog procesa i ostvarili zajednički cilj roditelja i škole, a to je odgoj i obrazovanje mlade osobe. Tijekom edukacije stručnim suradnicima predstavljeni su najčešći oblici komunikacije škole s roditeljima i lokalnom zajednicom, poteškoće u komunikaciji te preporuke na koji način roditelje i lokalnu zajednicu uključiti u rad škole.

• Stručna edukaciju pod nazivom „Pisano provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi geografije“ za učitelje i nastavnike geografije vodio je Krešimir Milošević, prof. - vanjski suradnik Zavoda, savjetnik za geografiju. Cilj edukacije je bio upoznati nastavnike i učitelje o važnosti pisanog provjeravanja i ocjenjivanja u nastavi geografije. U nastojanju da se učenike što češće ispituje i ocjenjuje, da ispitni postupci budu što objektivniji, didaktika je u nastavnu praksu uvela razne vrste pisanog provjeravanja i ispitivanja. To se prije svega odnosi na tipove i vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa. Prezentirane su i objašnjene vrste ovih tipova zadataka kao i njihove prednosti i nedostaci. Zaključeno je da je pisani oblik ispitivanja izuzetno važan i nezaobilazan u nastavi geografije.

Stručnim edukacijama ukupno se odazvalo preko 200 sudionika koji su iskazali veliko zadovoljstvo s održanim edukacijama te izrazili želju za što većim brojem njihovih organizacija.

Permanentno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika iznimno je važan dio njihova osposobljavanja za suočavanje s novinama te zadovoljenje osobnih i stručnih potreba, kao i ostvarivanje profesionalne autonomije.

Zavod za odgoj i obrazovanje u posljednje dvije godine, na nivou Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije, kontinuirano djeluje na osnaživanju stručno -pedagoških i općih kompetencija učitelja i nastavnika, koji su neizostavan faktor njihovog profesionalnog osuvremenjivanja za život i rad u svijetu promjena obrazovanja.


a_zavod_0_1_.jpga_zavod_1_1_.jpega_zavod_3_1_.jpega_zavod_4.jpga_zavod_5.jpga_zavod_6.jpg

 

Slika bannera nedostaje