Poziv na javnu raspravu na Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije

 

Skupština Hercegbosanske županije je na svojoj redovitoj IX. sjednici, održanoj dana 2.

srpnja 2021. godine, usvojila Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske

županije.

S tim u vezi, Ministarstvo financija Hercegbosanske županije kao priređivač i predlagatelj

navedenog zakona, sukladno članku 81. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa

Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“; broj: 71/14), ovim putem poziva sve

jedinice lokalne samouprave, tijela državne službe i druge javne institucije, ustanove,

gospodarska društva, obrtnike, udruge, zaklade, vjerske ustanove i institucije, te sve druge

zainteresirane pravne i fizičke osobe u Hercegbosanskoj županiji, da izvrše uvid u tekst

Nacrta Zakona i najkasnije do 26. srpnja 2021. godine, pismenim putem na adresu

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, Kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad

ili putem elektronske pošte na adresu: min.fin.hbz.tomislavgrad@tel.net.ba, dostave svoje

primjedbe, sugestije, mišljenja i komentare na predmetni zakon.

Tekst Nacrta Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije s

obrazloženjem, može se preuzeti na službenoj stranici Vlade HBŽ:

http://www.vladahbz.com/poziv-na-javnu-raspravu-na-nacrt-zakona-o-porezu-na-prometnekretnina-hercegbosanske-zupanije/.

 

Slika bannera nedostaje