Predstavljeni rezultati "Indeksa inkluzivnosti"

 

06.10.11 09:07 Vijesti

U Livnu su jučer predstavljeni rezultati projekta "Indeks inkluzivnosti" u Hercegbosanskoj županiji (HBŽ), koji se provodi u Livnu i Tomislavgradu.

Riječ je o provedbi inicijative "Indeks inkluzivnosti " koji organizira Misija OESS u BiH od 2009. godine u saradnji s organizacijom Save the Children (UK) u dvadeset sedam općina u BiH.

Općina Livno se priključila ovoj inicijativi 2009. godine pruživši materijalnu i logističku potporu u njezinoj realizaciji, a općina Tomislavgrad 2011. godine

Inicijativa "Indeks inkluzivnosti" ima za cilj promovirati suradnju između različitih aktera (prije svega škola i općina) u određenom području, kako bi promovirali i povećali stupanj sveobuhvatnosti škola na lokalnoj razini. Poštivanjem principa Obrazovanje za sve, razvija se kultura tolerancije i poštivanja različitosti kao osnova za postojanje škola koje su otvorene za svu djecu bez obzira na društvene, fizičke, saznajne, emotivne ili etničke karakteristike.

Inicijativa "Indeks inkluzivnosti“ je i metoda kojom škole same mogu izvršiti procjenu stanja i potreba škole kao osnove za kreiranje razvojnih prioriteta i planova škole te skupa sa lokalnom zajednicom rješavati prioritetna pitanja za dobrobit svih ali u prvom redu za dobrobit učenika.

Odabrani su koordinacijski timovi općina Livno i Tomislavgrad za implementaciju inicijative, edukatori za provođenje tematskih obuka kako bi jačali kapacitete timova i što uspješnije i kvalitetnije provodili ovu inicijativu, urađeni su godišnji razvojni planovi škola.

Na sastanku je zaključeno kako je neophodno promoviranje "Indeksa inkluzivnosti" kako javnosti tako i školama i zajednicama u kojima se ova inicijativa provodi, te potaknuti roditelje i širu zajednicu da se uključe u provođenje "Indeksa inkluzivnost".

Također, potrebna je dodatna edukacija nastavnika o radu sa djecom s preprekama i poteškoćama u razvoju i "Indeksu inkluzivnosti", a u sudjelovanju u "Indeksu inkluzivnosti" kao i drugim projektima za unapređenje rada škole, treba uključiti kao jedan od kriterija za unapređenje nastavnika u mentore i savjetnike.

Zaključak je i da je potrebno informirati srednje škole o metodologiji "Indeksa inkluzivnosti" kao sredstva za samoprocjenu škola, te da resorno ministarstvo i škole uvrste metodologiju "Indeksa inkluzivnosti" kao sredstva za samoprocjenu rada škola u svoje godišnje planove rada.

Ukazano je i na potrebu da općine izdvoje sredstva iz proračuna za realizaciju aktivnosti u okviru gore spomenute inicijative.

Fena

 

Slika bannera nedostaje