Rasprava o primjeni Zakona o mladima u Federaciji BiH

 

01.09.11 12:21 Vijesti

Pozivamo Vas na radni sastanak na temu "Primjena Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine" koji će se održati u zgradi općine Kupres, u petak, 02. rujna 2011. godine s početkom u 11 sati. Sastanak organizira Povjerenstvo za pitanja mladih, sport i kulturu Općinskog vijeća Kupres uz asistenciju područnog ureda OSCE-a iz Livna. 
 
Na sastanku će biti predstavljen Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine te obveze koje iz njeg proizlaze. Takoćer, aktualizirati će se pitanja koja mladi smatraju značajnima, njihove ideje te potrebe za obukama. Nakon toga bi se pripremili kaključci i plan rada za implementaciju Zakona koji će biti distribuiran svim sudionicima sastanka i javnosti.
 
Dnevni red sastanka:
11:00 sati - Prezentacija Zakona o mladima FBiH (osoblje ureda OSCE-a iz Livna)
11:20 sati - Rasprava o primjeni Zakona
11:40 sati - Predstavljanje uloge Službenika za mlade i Vijeća mladih
12:00 sati - Rasprava o potrebama mladih
12:30 sati - Zaključci i dogovor o narednim koracima
 
Pozivamo sve mlade Kupreške i Kuprešake da dođu na ovu raspravu i iznesu svoja mišljenja o ovom Zakonu.
 
Gašo

 

Slika bannera nedostaje