Šumarija poziva zainteresirane drvoprerađivače na poslovnu suradnju u 2020.

 


Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2020. godini od 28. siječnja, pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2020. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres da dostave svoje zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

Uz zahtjev svi zainteresirani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente:

Rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća

Uvjerenje o PDV broju

Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe

Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2019. godine

Brojeve faxa, telefona i mobitela

Broj žiro računa banke

Drvoprerađivači sa područja županije su dužni dostaviti i potvrde od Porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2019. godini, za koje su izmirili obveze za poreze i doprinose sa 31.12.2019. godine, kao i izjavu ukoliko imaju proizvod više faze prerade drveta ili finalni proizvod.

Tražene zahtjeve i dokumente trebate nam dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave u Dnevnom listu.

Priopćeno je iz ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.


sumarija_2.jpg

 

Slika bannera nedostaje