U Kupresu zabranjeno paljenje na otvorenom prostoru do daljnjeg

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za drušvene djelatnosti ,opću upravu,

imovinsko-prave odnose,pitanja branitelja i civilnu zaštitu

Broj: 04/6-40- 269.1 /20

Kupres , 17.03. 2020 godine

Kupreški radio

O B A V I J E S T

Služba za civilnu zaštitu općine Kupres,obavještava građane da je temeljem Odluke općinskog vijeća o Uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave,korova , raslinja i biljnih otpadaka broj 01-2-2-1-77/17 od 31.05.2017 godine Zabranjeno paljenje na otvorenom prostoru do daljnjeg.Shodno narečenom zamoljavamo građane da ne vrše paljenje vatre na otvorenom prostoru,kao niti prostorima oko okućnica,niti djelovima šumskog pojasa.

Sukladno članku 12. stavak 2,3,4 i 5. Odluke Uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave,korova , raslinja i biljnih otpadaka , novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja izvrši paljenje vatre na otvorenom prostoru.

Nadzor nad provođenjen Odluke vršiti će nadležna služba općine Kupres.

Dostaviti:

-naslovu

-pismohrana Pomoćnik općinskog načelnika

Po ovlaštenju općinskog načelnika

broj :01/1-34-4-812/17

________________________

Miro Lovrić dipl.iurzabrana_paljenja_vatre.jpg

 

Slika bannera nedostaje