Nove Zapovijedi U HBŽ- Zabranjuje se kretanje na području Federacije BiH u vremenu od 20:00 sati naveče do 05:00 sati ujutro

 

Nove Zapovijedi na području Hercegbosanske županije

Na današnjoj 17. izvanrednoj sjednici Županijski stožer civilne zaštite donio je tri nove Zapovijedi na području Hercegbosanske županije.

Prvom Zapovijedi zabranjuje se kretanje na području Hercegbosanske županije u vremenu od 20.00 do 05.00 sati i primjenjuje se na dane 30. travnja, 1., 2., i 3 svibnja 2020. godine.

Zapovijed se ne odnosi na osobe:

a) koje imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj

ili izvršnoj vlasti (zastupnici u Skupštini Hercegbosanske županije, članovi Vlade

Hercegbosanske županije, članovi općinskih/gradskih vijeća i općinski

načelnici/gradonačelnici;

b) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim

organima (suci, tužitelji, notari i odvjetnici);

c) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije

zabranjen Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite;

d) kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja

skrbi djeci ili starijim osobama, te na osobe sa posebnim potrebama

Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

Druga Zapovijed dozvoljava rad trgovinama na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta

proizvoda uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

(“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 I 14/11), i trgovinama odjećom i obućom.

Radno vrijeme subjekata iz točke 1. ove Zapovijedi i subjekata iz Zapovijedi broj 11-01-40-

92/20 od 07. travnja 2020. godine je radnim danima od ponedjeljka do petka prema

dosadašnjoj praksi prije donošenja Odluke Vlade Hercegbosanske županije o proglašenju

nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području

Hercegbosanske županije, te subotom od 07.00 do 14.00 sati, dok je nedjeljom zabranjen rad

istih, izuzev ljekarni i prodavaonica kruha.

Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 04. svibnja do 15. svibnja

2020. godine.

Trećom Zapovijedi dozvoljeno je svakodnevno kretanje u vozilu osobama starijima od 65 i

mlađima od 18 godina.

Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 15. svibnja2020. godine.

Zapovijedi možete preuzeti na službenoj stranici Vlade HBŽ:

http://www.vladahbz.com/nove-zapovijedi-na-podrucju-hercegbosanske-zupanije-3/


zapovjed_1_30_4_2020_page_001.jpgZapovijed_2_30_4_2020_page_001.jpgZapovijed_3_30_4_2020_page_001.jpgZapovijed_3_30_4_2020_page_002.jpg

 

Slika bannera nedostaje