Zabranjuje se kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 Godina na području Federacije BiH

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 04/6-40- 429-15 /20

Datum:20.03.2020 godinePRIOPĆENJE ZA JAVNOSTTemeljem Naredbe Federalnog stožera Civilne zaštite broj:12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020 godine :

1. Zabranjuje se kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 Godina na području Federacije BiH.

2. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se ministri Županijskih ministarstava unutarnjih poslova.

3. Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020 godine

Zapovjednik stožera

Zdravko Miočkupres_zrak.jpg

 

Slika bannera nedostaje