24. sjednica Općinskog vijeća Kupres u četvrtak , 4. lipnja 2020. godine

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-43/20

Kupres ; 27.5.2020. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 24. (dvadesetčetvrtu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 4. lipnja (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati u velikoj dvorani „Hrvatskog doma“ Kupres.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika saizvanredne sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva u Tomislavgradu za period 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine

3. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 1.1.2019. god do 31.12.2019. godine

4. Izvješće o radu inspektora za komunalne poslove i lokalne putove općine Kupres za 2019. godinu

5. Informacija o izvršenju proračuna za period 1.1.2020. godine do 31.3.2020. godine

6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

7. Prijedlog Odluke o donošenju mjera za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (COVID-19)

8. Zaključak o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

9. Rješenje o ispravci

10. Procjena ugroženosti od požara općine Kupres

11. Plan zaštite od požara općine Kupres

12. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugihnesreća na području općine Kupres za period 2020 – 2025 godina

13. Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kupres za period 2020-2025.(Zbog obimnosti materijala po točkama od 3 do 6, biće dostavljeni na CD-ima).

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uvjetima uređenja zemljišta u gospodarskoj zoni rupe

15. Prijedlog Odluke o zamjeni lokacije TS po Regulacionom planu Kupres

16. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kupres po inicijativi Dolomit d.o.o. Kupres

17. Nacrt Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionih Planova Čajuša i 1 i Kupres sa Zaključkom o stavljanju na uvid i javnu raspravu nacrta i izmjena i dopuna

18. Nacrt Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kupres sa Zaključkom o stavljanju na javni uvid i javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna

19. Tekuća pitanja

a) Informacija Stožera civilne zaštite Općine Kupres

b) Informacija vezana za Općinsko izborno povjeresntvo

20. Aktualni satZamjenik predsjednika Općinskog vijeća

_____________________________________

Zoran Lovrić v.r.


 

Slika bannera nedostaje