Aktualna Vlada Hercegbosanske županije nastavlja održavanje sastanaka sa gospodarstvenicima

 

02.09.17 08:55 Vijesti


U prostorijama zgrade općine Tomislavgrad u četvratk je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić sa svim ministrima u Vladi održao sastanak s predstavnicima Udruge gospodarstvenika i poslodavaca Tomislavgrada.


Tijekom sastanka kojem su, među ostalim, nazočili Robert Zorić, predsjednik Udruge i ujedno predsjednik Upravnog odbora te Udruge, predsjednik Skupštine Udruge gospodarstvenika i poslodavaca Tomislavgrada, Tomislav Batarilo kao i nekoliko članova te Udruge, te načelnik Tomislavgrada, Ivan Vukadin i predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad, Luka Krstanović, raspravljano je i analizirano stanje nezaposlenosti u Hercegbosanskoj županiji,
prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko, ceste Karlov Han - Kazaginac, ceste Tomislavgrad – Blidinje, rekonstrukciji raskrižja zbog kojeg je cesta Posušje – Blidinje glavna cesta u odnosu na cestu Tomislavgrad – Blidinje i koja ima prvenstvo prolaza te rekonstrukciji „Kružnog toka Bobara“ u naselju Bobara na magistralnoj cesti Tomislavgrad – Posušje.


Također je razgovarano i o uvođenju dječjeg doplatka na području Hercegbosanske županije i subvencijama kamata na kredite tvrtkama.


U trosatnom sastanku, uz ostalo, kad je riječ o nezaposlenosti i iseljavanju radno sposobnih ljudi s ovih prostora, rečeno je da se gospodarstvenici suočavaju s nemogućnošću zapošljavanja kvalificiranih radnika.


Naveden je primjer da se na jedan natječaj u Tomislavgradu u privatnoj firmi koja je tražila 30 radnika javilo njih samo troje. U tom kontekstu bilo je govora i o županijskom Zavodu za upošljavanje, njegovom neostvarivanju uloge koja mu je namijenjena i neažuriranim popisima o broju stvarno neuposlenih.


Istaknuto je da se jedan značajan broj na Zavod prijavljuje uglavnom zbog zdravstvenog osiguranja a rade u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama Zapadne Europe. Također je rečeno da su statistički podatci nepouzdani i da županijski Zavod za zapošljavanje nema Programe i da nijedan nije dosad realiziran. U raspravi o ovom kompleksnom pitanju predloženo je da inspekciju rada treba staviti u funkciju, jer dosta osoba radi na crno.


Dosta se govorilo o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko koji je stavljen u treću kategoriju zbog čega je smanjen broj putničkih vozila, protok roba i ljudi tako da je za naše prilike značajan broj osoba ostao bez posla.


Istaknuto je da što žurnije treba uvesti dječji doplatak kako bi se poboljšala demografska slika županije.


O subvencijama kamata na kredite tvrtkama naglašeno je kako su ciljevi toga, uz ostalo, poticanje kreditnih plasmana banaka u gospodarstvo u oblasti proizvodnje, širenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavanja, razvoj turizma, turističke ponude, i povećanje smještajnih kapacitata.


Na kraju rasprave o toj oblasti nazočni su upoznati kako je u izradi Program subvencija kamata na kredite u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije.


Doneseni su i zaključci koji će biti upućeni Vladi Hercegbosanske županije:


Problemi nezaposlenosti i nerazvijenosti (HBŽ i Općina Tomislavgrad)


-da Vlada HBŽ uputi prijedlog Zavodima za zapošljavanje na Županijskom i općinskim nivoima da ažuriraju podatke vezane za broj nezaposlenih osoba koje se vode u evidencijama nezaposlenih


-da Udruga gospodarstvenika i poslodavaca kvartalno dostavlja podatke Općini, Vladi i Zavodu, a vezano za radnike, njihove kvalifikacije kako bi se točno znalo koliko radnika je potrebno poslodavcima i koje struke


-vezano za prethodnu točku Zavodi bi trebali informirati osobe koje se na Zavodu u evidenciji vode kao nezaposlene o raspisanim radnim mjestima, te ukoliko nema nezaposlenih osoba odgovarajuće struke, da se može pristupiti prekvalifikaciji kadrova kako bi isti mogli naći zaposlenje


-Prekategorizacija GP Kamensko


-Zahtjev za otvaranje carinske ispostave na Kamenskom


-Prijedlog da Vlada HBŽ uputi zahtjev u vidu Požurnice prema Povjerenstvu za integrirano upravljanje granicom, kojom se traži hitno razmatranje i prekategorizacija GP Kamensko iz III u II kategoriju graničnih prijelaza, jer je HBŽ jedina županija koja nema GP II kategorije što je donijelo značajne gubitke u gospodarstvu same županije


-Prekategorizacija cesta


Karlov Han – Kazaginac, da se uputi dopis nadležnima kako bi ubrzali postupak, jer je zahtjev već usvojen pa ga stoga treba samo požuriti


Tomislavgrad-Blidinje


-da Vlada HBŽ da nalog Županijskoj upravi za ceste za izgradnju kružnoga toka, te ako je potrebno da se izda naredba za izvlaštenje zemljišta kako bi se isti izgradio


-Da Vlada uputi Zahtjev na Federalni nivo kako bi se ispravio sam prijedlog te tako cesta Tomislavgrad- Blidinje prekategorizirala u iz reda regionalne u red Magistralne ceste II reda i tako izjednačila sa cestom Posušje- Blidinje


-da se iznađu sredstva kako bi se završili radovi (preostalih 4 km) na cesti TomislavgradBlidinje


-da se završe radovi drugog stupnja i rekonstruira kružni tok „Bobara“


-Turistička zajednica


-da se formiraju Općinske TZ


-da se odblokira rad TZ HBŽ


-Dječji doplatak – prijedlog Nacrta upućen centrima za socijalnu skrb Livna i Tomislavgrada


-Subvencija kamata na kredite tvrtkama – izrada programa u tijeku

 

Slika bannera nedostaje