Besplatni udžbenici za prvašiće u Hercegbosanskoj županiji

 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava

roditelje polaznika u prvi razred osnovne škole da će i ove godine za njih biti osigurani

besplatni udžbenici. Ministarstvo je u ovogodišnjem Proračunu za ovu namjenu osiguralo

25.000 KM kako bi sve prvašiće početkom nove školske godine dočekali besplatni udžbenici

na školskim klupama.

Isto tako, Ministarstvo je dalo preporuku stručnim aktivima osnovnih i srednjih škola da

udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva

znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području

Hercegbosanske županije za školsku 2019./2020. godinu ostaju u uporabi i za školsku

2020./2021. godinu.

Priopćeno je iz Vlade HBŽ

 

Slika bannera nedostaje