Dnevni red 1. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

 

29.06.17 13:30 Obavijesti

U petak, 30. lipnja 2017. godine u 9 sati održat će se 1.sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 

1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnogpravobraniteljstva;

2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona osigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji;

3. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju pregovaračaza usklađivanje granskih kolektivnih ugovora ispred Hercegbosanske županije;

4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti naProgram utroška sredstava za 2017. godinu Uprava za pitanja branitelja;

5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programautroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;

6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programautroška sredstava „Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;

7. Razmatranje Izvješća o utrošenim sredstvima (Franjevačkimuzej i galerija Gorica Livno i Franjevački muzej Tomislavgrad);

8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskihsredstava muzejima Livno i Tomislavgrad;

9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programautroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;

10. Razmatranje prijedloga Odluke o držanju pčela;

11. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupkazajedničkih javnih nabava;

12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstvaza provedbu javnih nabava roba;

13. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju dužnostipredsjednika privremenog Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije i prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika privremenog Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije;

14. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju dužnostičlana Školskog odbora Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Livno;

15. Razmatranje Zahtjeva za sponzorstvo Dana kosidbe„Strljanica“ 2017. godine;

16. Tekuća pitanja.

 

 

 


 

Slika bannera nedostaje