Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća

 

19.10.11 10:17 Vijesti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Općinsko vijeće Kupres

Broj: 01-168/11

Kupres; 13.10.2011. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres" broj 10/2004 ), sazivam 21. (dvadeset prvu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 25. listopad (utorak) sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o završetku školske godine 2010/11 i financijsko izvješće u Osnovnoj školi fra Miroslava Džaje Kupres
3. Izvješće o radu organa državne službe Općine Kupres za 2010. godinu
4. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov i ribolov i građevinsko komunalnog inspektora u periodu od 01.01. 2011. - 30.06. 2011. godine
5. Izvješće o radu Civilne zaštite sa mjerama i prijedlozima mjera i deminiranju na području općine Kupres
6. Izvršenje proračuna za 6 i 9 mjeseci 2011. godine
7. Odluka o uspostavi registra proračunskih korisnika
8. Odluka o davanju suglasnosti na idejno rješenje sportsko rekreativnog centra SRC „MLAKVA/CRNI VRH"
9. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke usvojenog regulacionog plana „Cajuša I" u vikend naselju Cajuša 1.
10. Odluka o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u gradu Kupresu
11. Nacrt odluke o davanju suglasnosti na rješenje o cijenama komunalnih usluga
12. Prijedlog Zaključka o obrascima za izvješća o radu i poslovanju javnih poduzeća i ustanova kojima je općina osnivač
13. Tekuća pitanja:
a) Upoznavanje s aktivnostima o formiranju Nadzornih odbora u Javnim poduzećima i Upravnih vijeća u Javnim ustanovama
b) Dopis ŠGD Hercegbosanske šume Kupres
c) Dopis sindikalne podružnice Općine Kupres
14. Aktualni sat

Predsjednik OV
Lazo Vavan

 

Slika bannera nedostaje