Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Kupres 15. rujna

 

14.09.16 16:50 Obavijesti


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne iHercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

 

Broj : 01-69/16

Kupres ; 09.09.2016.godine

 

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskogvijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj : 10/2004 ), sazivam 25. (dvadesetpetu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 15. rujan  (četvrtak) sa početkom u 13. 00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulicaVukovarska 2.

 

Za sjednicu predlažemsljedeći :

 

Dnevni red

 

1.       Usvajanje zapisnikasa dvadesetčetvrtesjednice Općinskog vijeća

2.       a) Prijedlog Odluke o davanju nakorištenje poslovnih objekata i zemljišta Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u svrhu izgradnje Agronomskog instituta za zootehniku u Kupresu

b) Ugovor o reguliranju međusobnih prava iobaveza općine Kupres i Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta- Sveučilišta u Mostaru u svrhu izgradnje Agronomskog instituta za zootehniku u Kupres.

3.       Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljaza 2015. godinu

4.       Informacija o radu Šumarije Kupres

5.       Izvješća o radu inspekcija

a) Izvješće o radu tržišno-ugostiteljskoprometnog inspektora

b) Izvješće o radu građevinsko-komunalnoginspektora

c) Izvješće o radu inspektora zapoljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo

6.       Izvješće o radu civilne zaštite samjerama i prijedlozima mjera, problemima deminiranja na području općine Kupres i stanju protupožarne zaštite

7.       Informacija o rješavanju statusabraniteljske populacije

8.       Suglasnost na Odluku Upravnog vijećao izboru ravnatelja u Dječjem vrtiću „Pahuljica“Kupres

9.       Rješenje o imenovanju ravnateljaCentra za socijalni rad Kupres

10.    Prijedlog Zaključka o zamjeninekretnina s Franjevačkim samostanom „Gorica“ Livno

11.    a) Prijedlog Zaključka o prodajineizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu radi izgradnje sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“ Kupres

b) Rješenje o formiranju Povjerenstva zaprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacija) - prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu radi izgradnje sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“ Kupres u k.o. Malovan

12.    a) Prijedlog Rješenja opreuzimanju građevinskog zemljišta od Zorana Vrgoča

b) Prijedlog Zaključka o prodajinekretnine neposrednom pogodbom

13.    Prijedlog Odluke o zaštiti DanaKosidbe na Kupresu „Strljanice“ kao nematerijalne kulturne baštine

14.    Odluka o vikend naselju Čajuša 1

15.    Odluka o izmjeni i dopuni odluke oprovođenju Regulacijskog plana vikend naselja „Čajuša 2“

16.    Odluka o prostorno planskojdokumentaciji vezano za instalacije, uređaje i opremu

17.    Nacrt Odluke o izmjeni i dopuniregulacionog plana po zahtjevu Remze (Muharem) Mandžuka iz Kupresa

18.    Zaključak (Izmjene i dopuneRegulacionog plana po zahtjevu Ilije Svalina)

19.    Tekuća pitanja

20.    Aktualni sat    

 

 

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


 

Slika bannera nedostaje