FIS d.o.o. - Oglas za prijem radnika u Bugojnu

 

31.01.15 09:22 Obavijesti

FIS» d.o.o. Vitez raspisuje

OGLAS
za prijem radnika u Poslovnoj jedinici Bugojno

na poslove i radne zadatke: ugostitelj – 6 izvršioca

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završenu srednju školu (SSS);
- radno iskustvo u spremanju i posluživanju hrane u fast food-u

Prijave s potrebnim dokumentima slati na e mail adresu fis@fis-bih.com
ili dostaviti lično na info pult u PC FIS u Bugojnu,
s naznakom "Prijava za posao u PC FIS Bugojno “.

______________________________________________________________________________

 oglas ostaje otvoren do 05.02.2015.

 

 

Slika bannera nedostaje