Interni oglas Općine Kupres za radno mjesto namještenika

 


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Kupres u Službi za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

01. Viši samostalni referent za poljoprivredu ,šumarstvo,vodoprivredu,lov i ribolov Službi za gospodarstvo,financije i inspekcijske poslove- 1 (jedan ) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova (01.):

Viši samostalni referent za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, lov i ribolov neposredno obavIja slijedeće poslove:

Prikuplja i obrađuje informacije iz oblasti poljoprivrede,šumarstva,vodoprivrede,1ova i ribolova: nicira i predlaže mjere za unapredenje navedenih oblasti;Vodi katastar navedenih oblati;Vodi evidenciju poljoprivrednog zentljišta (sjetve,žetve i dr.);Vodi evidenciju korištenja poljoprivrednog zendjišta u nepoljoprivredne svrhe;Vodi evidenciju stočnog fonda te organizira i prati uzgojno-selektivni rad u individualnom sektoru;Vodi evidenciju svih šumskih radova,objekata,uredaja,kao i svih prostora gdj e se drvo sječe,srnješta,preracluje;Prikupljene podatke unosi u računalo,pravi baze podataka,vodi službene evidencije te izdaje uvjerenja iz istih;Sastavlja izvjeke;Odgovara za zakonito i uredno obavljanje poslova.


interni oglasopcina_kupres_zgrada.jpg

 

Slika bannera nedostaje