Izvješće Stožera civilne zaštite Kupres

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 04/6-40- 429-30 /20

Datum:26.03.2020 godine

IZVJEŠĆE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

1. Organizirana je volonterska služba Crvenog križa na razini općine Kupres.

Branitelji Kupresa se stavili na rasplaganje Stožeru Civilne zaštite i Udruga „KUPRES PLAY“.Popis svih volontera dostavljen Crvenom križu općine Kupres.

2. Ostvaren kontakt sa mještanima, stalno nastanjenim, u ruralnim područjima Vukovsko i Ravno,nije potrebita nikakva pomoć u zalihama hrane niti u lijekovima.

3. Pripremljeno skladište Civilne zaštite i Crvenog križa za prijem pomoći .

4. Stanje osobe po prijavi o bolesti,nakon konzultacija sa liječnicom Doma zdravlja, je dobro .Nije potrebita intervencija zdravstvenih radnika.

5. Crveni Križ općine Kupres je počeo svoje aktivnosti na dostavljanju lijekova i hrane građanima po pozivu .

6. Civilna zaštita je zaprimila,nakon objave poziva u upozorenja, osam prijava osoba koje su došle u općinu Kupres ,isti su prijavljeni u Dom Zdravlja Kupres i upućeni da se prijave u Zavod za javno zdravstvo HBŽ.

7. Nije bilo kršenja zapovijedi o zabrani kretanja nakon 18.00 sati.

8. Služba za inspekcijske poslove općine Kupres izvršila je nadzor nad provođenjem higijensko-epidemiloških mjera i radnog vremena u objektima prehrane i trgovačkim objektima,zapovijedi u postupanju sukladno preporukama i radu se u potpunosti provode.

9. Lokalne prometnice prema naseljenim mjestima Kudilji,Vukovsko i Bućovača su očišćene i putni pravac je u funkciji.

10. Dom Zdravlja Kupres je uputio Apel za pomoć,proslijeđeno Stožeru Civilne zaštite HBŽ

Zapovjednik stožera

Zdravko Mioč

kupres_polje.jpg


 

Slika bannera nedostaje